Svyat слушать онлайн

Nikolai Korniev Alexander Ranne Sergey Tsipcalo St.Petersburg Chamber Choir - Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 5. Trisagion: "Yako svyat esi Boze nash"
3:31
Svyat - Юлия Июль
3:01
G-Nise & Svyat - Флэшбек (Вакуум)
3:05
Nikolai Korniev Alexander Ranne Sergey Tsipcalo St.Petersburg Chamber Choir - Rachmaninov: Liturgy of St John Chrysostom, Op.31 - 5. Trisagion: "Yako svyat esi Boze nash"
3:31
Mixed Bulgarian Choir with Miroslav Popsavov - M. Popsavov: Small Litany "Holy Lord" (Malka ektenia Svyat Gospod)
2:49
Carmina Byzantina - M. Popsavov: Malka ektenia Svyat Gospod: Small Litany "Holy Lord"
2:53